Më datë 18.09,2018 rrethë orës 15 e 50 minuta, 18-vjeçari A.M. Nga fshati Selcë e keçe, ka denoncuar dhunë të cilën e kanë kryer ndaj tij dhe shokut të tij 16-vjeçar, 12 persona prej të cilëve vetëm njërin e kanë njohur.

Sulmuesit janë turur ndaj tyre duke i rahur ku ju kanë shkaktuar lëndime të dukshme.