Të premten në ora 9 e ka operacionin në sy i cili kushton 4 mijë euro… por, familja e tij nuk munden që ta mbulojnë këtë shumë!

Ata kërkojnë dorën e çdo besimtari që mund t’u ofrojë ndihmë për këtë engjëll të vogël!
Numri për kontakt i familjes: 072239142