Për shkak të një aksidenti me makinë pranë gurores “Progres 98”, trafiku në autostradën Gostivar-shtegu malore Strazhë është ndërprerë.
Trafikut është bllokuar që nga ora 18:10.