Komuna e Çairit në koordinim me N.P “Parqet dhe gjelbërimet – Shkup” sot filloi aksionin e madh të kositjeve në komunën tonë, ku u angazhuan rreth 40 punëtorë nga Sektori “Gjelbërimi Urban”.

Aksioni do të vazhdojë edhe gjatë fundjavës dhe do të zgjasë derisa të rregullohen të gjitha hapësirat me barë në komunë, të cilat ishin të mbuluara nga vegjetacioni për shkak të reshjeve të shpeshta në këtë periudhë.