Shtatmadhoria e ARM-së informon se gjatë ditës së sotme në garnizonet do të ekzekutohen aktivitete stërvitore të cilat janë pjesë e aktiviteteve të rregullta dhe të planifikuara të komandave dhe njësive të Shtamadhorisë.

“Këto aktivitete të planifikuar astërvitore jashtë orarit të punës ekzekutohen gjatë vitit sipas Planit vjetor për stërvitje dhe trajnime në Shtatmadhorinë, me ç’rast pjesëtarët e Armatës i valorizojnë proceduat dhe masat e parapara për kryerjen e detyrave. Për këtë aktivitet dhe lëvizje që sot do të zhvillohet në garnizonet e njësive janë njoftuar me kohë të gjitha institucionet relevante të rajoneve ku zhvillohen aktivitetet”, thuhet në kumtesën e SHM të ARM-së.