Dëshirojmë t’ju informojmë se seanca e 22-të e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit u vendos për një çështje të filluar me iniciativën e saj në lidhje me të drejtat dhe privilegjet që gëzuan ish-presidentët, thuhet në njoftimin e Komisionit.

“Për nevojat e publikut, ne dëshirojmë t’ju informojmë dhe theksojmë se vendimet e sotme në këtë çështje vlejnë për të gjithë ish presidentët dhe kërkesa për ndërprerjen e qirave vlen për dy ish-presidentë.

Sipas informatave të publikuara, presidenti tjetër për ndërprerjen e qirave i referohet ish presidentit Branko Cërvenkovski.