Kryetarja e komunës së Tetovës Teuta Arifi njoftoi se komuna ka furnizuar 12 paisje mobile për dezinfektim të hapësirave publike, parqeve, lagjeve, këndeve për fëmijë, si dhe hyrjeve banesore;

🔻Kështu do të arrijmë të dezinfektojmë edhe hapësirat deri tek të cilat nuk kanë qasje kamionët dhe maqineritë e mëdha;
🔻Dezinfektimi do të bëhet me substancat biocide Ekocid dhe Natrium Hipoklorit, që janë të sigurta dhe të parrezikshme për shëndetin e qytetarëve.” – thotë Arifi

https://www.facebook.com/teutaarifiofficial/posts/3959943740713149