Kryetari I kunës së Likovës, Erkan Arifi në rrjetin fesjbuk ka njoftuar se palestra sportive në SHFK ,,7 Marsi” f.Opajë, po bëhet realitet. “të gjitha procedurat administrative për kompletimin e dokumentacionit teknik përfunduan ku dhe u sjell Leja e ndërtimit nga ana e shërbimeve komunale dhe i njejti projekt është pranuar për tu financuar nga ana e Ministrit të arsimit dhe shkencës, z.Arbër Ademi, ku shum shpejt do fillohet me punët ndërtimore-thotë Arifi.