Deputeti Artan Grubi, nëpërmjet një njoftimi drejtuar kreut të Kuvendit ka njoftuar se e refuzon detyrën e anëtarit të komisionit për përzgjedhjen e të punësuarve në DSK. Arsye, sipas Grubit, janë obligimet e tjera dhe pamundësia kohore. Akoma nuk dihet se kush do të propozohet në vendin e tij.