Mësimdhënësit me mbi njëzet vjet përvojë pune do të jenë në mësim me kolegët e tyre më të rinj dhe do tu tregojnë se si shpjegohet dhe si mësohen nxënësit, thotë Petar Atanasov, zëvendësministër i arsimit. Sipas parashikimeve, ky ligj duhet të miratohet në qershor, dhe nëse kjo realizohet atëherë do të fillojë të zbatohet nga viti tjetër shkollor.

‘Janë shpenzuar 20 vjet, miliona euro për trajnime për mësuesit nga të cilat nuk ka rezultat. Tani ideja është që trajnimet të bëhen në vendin e punës. Gabimi ishte sistematik, i nxorëm mësuesit jashtë shkollës për të shkuar në trajnime, ku ligjëruan ekspert të huaj, vendas dhe u kthyen përsëri në të njëjtin sistem, dhe trajnimi i mësuar nuk u zbatua. Me ndryshimet është paraparë që pesë ose gjashtë mësimdhënës në secilën shkollë të punojnë si trajnerë duke zvogëluar numrin e orëve të tyre. Ata do të jenë prezent në orë të mësimit me kolegët më të rinj dhe do të analizojnë rrjedhën e orës, sqaron Atanasov.

Ende nuk ka vendim, por ideja është që mësimdhënësit-mentorë të shpërblehen me pagë 10% më të lartë.
Me ndryshimet e ligjit është planifikuar të kenë më pak orë, më pak nxënës në një klasë, si dhe përfshirje më e madhe e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Nëse ligji miratohet në qershor, do të zbatohet nga shtatori.