“Bashkimi Demokratik për Integrim në bashkëpunim me NDI është duke hartuar programin e ri politik, duke angazhuar ekspertë ndërkombëtar siç është z. Blair McDougall.

Gjatë gjithë javës z.McDougall ka pasur takime aktive me përfaqësues të BDI-së, duke filluar me koordinatorin për programin z. Fatmir Besimi, nënkryetarët e partisë, forumin rinor dhe forumin e gruas, kryetarin e kuvendit, deputetë, ministra, sekretarët e partisë, përfaqësues të kryesisë qëndrore si dhe Kryetarin z. Ali Ahmeti, cilët kanë participuar në mënyrë aktive, fillimisht me ide dhe këndvështrimet e tyre, se si e shohin BDI-në e së ardhmes për të ardhur deri tek përpilimi i njërës fazë të programit politik.

Qendra analitike hulumtuese “Abdilaqim Ademi”, do vazhdojë të koordinojë projektin për programin politik të BDI-së, për të konsultuar nevojat e qytetarëve më qëllim që programi i ardhshëm të jetë sa më gjithpërfshirës dhe pragmatik.” – Qendra analitike hulumtuese “Abdilaqim Ademi”