Shtabi Komunal Saraj, ka zhvilluar një takim koordinues për përgatitjen e fushatës për Referendum.

Shef i Shtabit të BDI-së Saraj, nga ana e Kryesisë Qendrore të partisë që do t’i prij fushatës së Referendumit është caktuar Isni Jakupi.

Shtabi, ka zhvilluar takim koordinues me zyrtarë partiak, funksionarë dhe struktura aktive të BDI në Saraj, për kompletimin e Shtabit në Saraj.