“Kështu ndërtohet Kërçova e bukur!
Punë dhe jo fjalë… Me dhjetëra projekte fillojnë së shpejti 👍🛣🚧” – thotë Bekteshi