Lëvizja e lirë e mallrave, tregtia e lirë e shërbimeve, heqja e pengesave në tregtinë e mallrave dhe shërbimeve, protokoli 7 shtesë për zgidhjen e cështjeve, si dhe zhvillimi institucional i strukturave janë prioritetet kryesore të kryesimit maqedonase me Marrëveshjen e Evropës Qendrore Marrëveshjen të Tregtisë së Lirë (CEFTA) në vitin 2021.

“Zbatimi i marrëveshjes CEFTA dhe aktivitetet e parashikuara në Planin e Veprimit në Tregun e Përbashkët Rajonal 2021-2024, janë bazat mbi të cilat mbështetet kryesimi i Maqedonisë m e CEFTA -n,” tha Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi në prezantimin e sotëm të presidencës së CEFTA program nga Maqedonia e Veriut përpara Drejtorit të Përgjithshëm të Sekretariatit të CEFTA-s, Emir Djikic, ambasadorëve të vendeve anëtare të CEFTA-s dhe përfaqësuesve të Komisionit Evropian në Bruksel.

Ministri Bekteshi informoi se shtylla kryesore e kryesimit tonë është tregtia, dhe kjo shtyllë ka qëllim kryesor lehtësimin e lëvizjes së lirë të mallrave, kapitalit, shërbimeve dhe njerëzve midis vendeve të CEFTA-s me qëllim që të sigurojë prosperitet dhe mirëqenie për të gjithë qytetarët.

“Një nga përparësitë e kryesimit janë negociatat dhe arritja e Protokollit Shtesë 7 për të zgjidhur mosmarrëveshjet që do të krijojnë një kornizë ligjore për zgjidhjen dhe eleminimin e barrierave tregtare midis anëtarëve të CEFTA-s,” tha Ministri, duke shtuar se në lehtësimin e tregtisë së mallrave, ne do të përqendrohemi në njohjen reciproke të dokumenteve tregtare, thjeshtëzimin e procedurave dhe harmonizimin e mëtejshëm me rregulloret dhe standardet e BE-së.

Si pjesë e aktiviteteve që do të ndërmerren këtë vit nën kryesimin tonë do të jetë vazhdimi i funksionimit të Korridoreve të Gjelbërta për tranzit më të lehtë të mallrave përmes rajonit dhe për zgjerimin e këtyre korridoreve në vendet fqinje të BE-së.

Aktivitetet do të synojnë monitorimin e progresit të evidentuar në secilën faqe të CEFTA-s në lidhje me eliminimin e barrierave jo-tarifore të raportuara, përgatitjen e një liste të vetme të të gjitha tarifave dhe tarifave për import ose eksport të mallrave, përgatitjen e Dokumentit akcional për zbatimin e infrastrukturës cilësore, zbatimi i programeve për njohjen reciproke të operatorëve ekonomikë të autorizuar dhe të tjerë.

Ministri theksoi se qëllimi kryesor është integrimi më i mirë i vendeve të Ballkanit Perëndimor midis tyre, por edhe me Bashkimin Evropian.
Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të CEFTA -s, Emir Djikic, theksoi se duke pasur rolin kryesor në zbatimin e aktiviteteve të lidhura me tregtinë nga Plani Akcionar, CEFTA ka një agjendë ambicioze për vitin 2021, që synon lehtësimin e rimëkëmbjes ekonomike të rajonit të CEFTA-s.

“Liderët e rajonit kanë premtuar të ndërtojnë një treg të përbashkët rajonal të njëzëshëm dhe në lëvizje të përbashkët. Janë bërë angazhime të forta dhe ato angazhime kërkojnë veprim. Vitin e kemi filluar me një agjendë ambicioze, duke zhvilluar mekanizma të rinj dhe duke nisur iniciativa për të lehtësuar tregtinë dhe përshpejtuar rimëkëmbjen ekonomike të rajonit. Është bërë shumë punë, por nevojiten përpjekje shtesë për të arritur rezultatet e premtuara për Samitin e Berlinit. Do të jetë një pikë kyçe jo vetëm për të vlerësuar forcën e bashkëpunimit rajonal, por gjithashtu për të sjellë rezultate të prekshme për bizneset dhe qytetarët tanë,” deklaroi Djikic në fjalimin e tij përpara ambasadorëve.

Artikulli paraprak​Biden: Shpresoj në një takim me Putinin
Artikulli tjetërLarja e shpeshtë e çarçafëve është shumë e rëndësishme, që të shmangni këto probleme shëndetësore