Ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi dhe Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski sot gjatë takimit të paralajmëruar me shoqatat e shërbimeve taksi informuan opinionin me propozim ndryshimet ligjore që parasheh ligji i ri për automjete ku priten ndryshime në fusha të rëndësishme siç janë trafiku dhe mbrojtja e mjedisit të cilat pritet të hyjnë në procedurë parlamentare.

“Si risi e parë është aplikimi i etiketës ekologjike për automjetet, në përputhje me standardet ekologjike që do të thotë se ligji përfshin dispozita të reja për kategorizimin ekologjik të automjeteve”, u shpreh ministri Bekteshi me këtë rast, duke shtuar se ky projektligj do të jetë gjithashtu bazë ligjore me të cilën Ministria e Ekonomisë do të përgatisë edhe disa programe subvencionimi për blerjen e automjeteve elektrike ose atyre hibride.

Projektligji i ri për automjetet, siç tha Bekteshi, synon të rregullojë procedurat për realizimin e mbrojtjes së të drejtave dhe interesave ligjore të personave fizikë, personave juridikë, si dhe mbrojtjen e interesit publik për të cilin ministritë, organet e administratës shtetërore , personat juridik dhe personat fizik janë të ngarkuar për të kryer autorizime publike.

Ministri Spasovski me këtë rast shtoi se ndryshimet e planifikuara në regjistrin e automjeteve kanë rëndësi të madhe, në fakt zgjerimi i sasisë së të dhënave nga evidentimi i automjeteve motorike dhe në drejtim të një monitorimi më të detajuar dhe më të saktë të të gjithë procesit të shfrytëzimit të automjetit që nga prodhimi i tij, gjegjësisht hyrjes në RM e deri në shfrytëzimin e saj të plotë , do të thotë krijimi i një baze të dhënash shteruese të automjeteve me interes të madh për institucionet.

“Së fundi, duhet të theksoj se Spasovski tha se në disa nga ndryshimet, ne gjithashtu plotësuam kërkesat e shoqatave të taksive, kryesisht për futjen e të ashtuquajturës” targa të verdha, të cilat në anën tjetër do të identifikojnë më efektivisht taksitë ligjore në lidhje me të ashtuquajturat “shoferë të egër taksi”.

“Së fundi, më duhet të theksoj tha Spasovski se me disa nga ndryshimet që kemi bërë, kemi plotësuar kërkesat e shoqatave të taksive, kryesisht për aplikimin e të ashtuquajturave ” targa të verdha, nëpërmjet të cilave do të identifikojmë më efektivisht taksitë ligjore në lidhje me të ashtuquajturit ” taksi të egra”.