Boban Iliq paraqitet në gjykatë i vetëm, pa shoqërim të askujt ndërkohë që vjen si i akuzuar për Gjykimin e Almir Aliut.

Boban Iliqit i rishqiptohet dënimi prej 6 vite burg. Iliqit do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim. Ndërkohë edhe babait të Almirit, Sadat Aliut gjykata i rikonfirmoi dënimin prej 6 muaj burg.