Një numër i madh i kompanive në Maqedoninë e Veriut, biznesmenë e persona fizik janë borxhlinjë të mëdhenjë ndaj shtetit, për shkak të tatimeve të papaguara. Drejtoria e të Hyrave Publike ka publikuar listën e re të borxheve të papaguara deri 31.08.2019.

Borxhet janë për shkak të mospagesës së Tatimit të Vlerës së Shtuar, tatimit të fitimit, tatimit personal, kontributeve për sigurim social, akciza dhe dogana. Në listë janë borxhet e atyre që janë mbi 120 mijë denarë për persona fizik si dhe 300 mijë denarë për kompanitë apo subjektet biznesore.

 

Bëhet fjalë për borxhe shumëmilionëshe, që duhet ti paguhen shtetit. Lista e plotë e borxhlinjëve është KËTU.