“Sot së bashku me kryetarin e komunës së Likovës z. Erkan Arifi, deputetin e zonës Rexhail Ismaili, drejtori i ekonomisë së ujrave Sllave Arsoski si dhe banorët e kësaj zone inspektuam nga afër punimet për hulumtimet shtesë për pergaditjen e elaboratit gjeodetik për punët gjeodezike për qellime të vecanta, për të dhënat numerike të projektit themelor “Penda dhe akumulimi në lumin e Sllupcanit” Projekt që finansohet nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave.” – thotë Çeliku