CIA Amerikane vlerëson se Maqedonia gjatë vitit 2017 ka humbur 10 mijë banorë të saj për shkak të migrimit.

Raporti midis të shkuarve në jashtë dhe të rinjve të ardhur në vend është minus 0.5, përkatësisht humbje të një banori në çdo 2000 banorë.

Gjendja më kritike në rajon është Kroaci dhe Shqipëri me minus 1.7, përkatësisht minus 3.3 banorë në 1000 banorë. Bosnja, Bullgaria, Serbia, Rumania, Greqia dhe Slloveni janë në situatë më të mirë se Maqedonia.