Kompania Trainkos ka vendosur që ta ndërpres linjën ndërkombëtare në transportin e udhëtarëve në relacionin Prishtinë – Shkup dhe anasjelltas.

Kjo kompani njofton se vendimi erdhi pas rekomandimeve nga Qeveria e Kosovës për ndërmarrjen e masave preventive për tu mbrojtur nga pandemia Covid -19 .