Ministria e arsimit dhe shkencës ka shpallur rezultatet e konkursit për pranim të studentëve deri në diplomim në shtëpitë studentore shtetërore dhe objekte tjera të disejnuara për vitin akademik 2019/2020 – për qytetin e Shkupit.

Në njoftimin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës është theksuar se pas publikimit të rezultateve, studentët kanë të drejtë ankese në afat prej 5 ditëve, ( nga data e shpalljes së rezultateve), e cila duhet të dorëzohet në arkivin e MASH-it.

Rezultatet dhe ankesat do të shpallen gjithashtu në faqen e internetit të MASH-it./Alsat

http://www.mon.gov.mk/images/smestuvanje_19/1._Гоце_Делчев_примени_кандидати.pdf

http://www.mon.gov.mk/images/smestuvanje_19/1.1_Аплицирале_во_Гоце_Делчев_но_поради_ограничен_број_на_места_примени_се_во_други_домови.pdf

http://www.mon.gov.mk/images/smestuvanje_19/2._Кузман_Ј._Питу_примени_кандидати.pdf

http://www.mon.gov.mk/images/smestuvanje_19/3._Стив_Наумов_втора_зграда_примени_кандидати.pdf

http://www.mon.gov.mk/images/smestuvanje_19/4._Стив_Наумов_3-та_зграда_примени_кандидати.pdf

http://www.mon.gov.mk/images/smestuvanje_19/5._Стив_Наумов-нови_бараки_примени_кандидати.pdf

http://www.mon.gov.mk/images/smestuvanje_19/5.1_Аплицирале_во_Стив_Наумов_-_нови_бараки_но_поради_ограничен_број_на_места_примени_се_во_други_домови.pdf

http://www.mon.gov.mk/images/smestuvanje_19/6._Пелагонија_примени_кандидати.pdf

http://www.mon.gov.mk/images/smestuvanje_19/7._Томе_С._Сениќ_примени_кандидати.pdf

http://www.mon.gov.mk/images/smestuvanje_19/8._Список_на_кандидати_кои_не_исполниле_некои_од_условите_предвидени_во_конкурсот_за_сместување.pdf