Një pjesë e qytetarëve sot në Shkup nuk kanë mundur të kryejnë obligimin për tu regjistruar për tatimin personal elektronik, pasi që punonjësit e Drejtorisë së të Ardhurave Publike (DAP) para kohe kishin braktisur zyrtar për shkak të festave të fundvitit.

Në dyert e kësaj drejtorie dhe paralajmërimet që ishin ishte shkruar se do të punonin nga ora 7:30 deri më 16:30. Por sot siç shkruajnë portalet në gjuhën maqedonase, shumë qytetarë të revoltuar kanë hasur në dyer të mbyllura.

Ndërsa disa gazetarë dhe qytetarë kanë thënë se gjatë tentimeve për të kontaktuar me zyrtar të DAP nuk kanë marrë asnjë përgjigje.

evn