Debat për efektet e reformës së tatimit personal të të ardhurave do të mbahet sot në Shkup, në organizim të Asociacionit “Zenit”, me pjesëmarrje të përfaqësuesve nga Drejtoria për të ardhura publike, Ministria e Punës dhe politikës Sociale, Avokatit të Popullit, ekspertëve për politikë tatimore, si dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile.

Në ngjarje do të prezantohen rezultatet e anketës së zbatuar të qytetarëve, do të bëhet kthesë e shkallës së realizimit të qëllimeve të projektuara të reformës, sfidat që i ka imponuar për një pjesë të qytetarëve dhe subjektet afariste dhe do të theksohet aspektet e modelit tatimor, për të cilat do të mund të mendohet për ndryshim, në drejtim të përmirësimit të drejtësisë së tatimit.

Debati është pjesë e projektit “Drejt politikës më të drejtë dhe më të qëndrueshme tatimore” është mbështetur nga Bashkimi Evropian përmes nismës rajonale “Organizata civile si partnerë të barabartë në monitorimin e financave publike.