Panel debat i titulluar “Marrëveshja e Prespës – mësimet e dala gjatë negociatave diplomatike dhe perspektiva ndërkombëtare” do të mbahet sot në Ministrinë e Punëve të Jashtme.

Debati mbahet në kuadër të shkollës rajonale për diplomaci 2019: “Ndërtimi i urave përmes zgjidhjes së konflikteve në shtetet baltike”, që[ nga datave 6 deri më 9 tetor e organizon MPJ dhe DFondacioni “Fridrih Ebert” – Shkup me përkrahje të Zyrës Federale të Punëve të Jashtme në Gjermani.

Në debat do të flasin Ministri i Punëve të Jashtme, Nikolla Dimitrov, euromabasadorti Samue Zhbogar dhe profesoresha Mrinela Kopa nga Universiteti në Athinë dhe ish anëtare e Parlamentiti Evropian.

Pjesëmarrësit e Shkollës së Diplomacisë Rajonale janë përfaqësues të vendeve të rajonit, respektivisht të vendeve që përbëjnë të ashtuquajturin “Procesin e Berlinit”, si dhe përfaqësuesit e sektorit të OJQ-ve. Shkolla e Diplomacisë Rajonale 2019 është një mundësi për të diskutuar çështje që janë të rëndësishme për bashkëpunimin rajonal, veçanërisht komponentin rinor të këtij bashkëpunimi. Këto çështje paraqesin një sfidë pozitive për ndërtimin e mëtejshëm të urave për të kapërcyer sfidat midis vendeve të rajonit, forcimin e rolit të shoqërisë civile dhe intensifikimin e komunikimit me institucionet shtetërore. Në disa diskutime tematike në panele, do të diskutojnë një numër i madh i ekspertëve evropianë dhe kombëtarë, si dhe hartues të politikave, studiues dhe përfaqësues të OJQ-ve.