Zëvendësministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Jani Makraduli sot do të marrë pjesë në defilenë e biçikletave, e cila do të mbahet nga ora 10:00 prej para Portës “Maqedonia”.

Çiklistët do të lëvizin përgjatë rrugës: Porta Makedonija – rr.Dimitrie Çupovski në blvd. Koço Racin (kthehen majtas), bulevardi Koço Racin, bulevardi Kërste Misirkov (duke u kthyer majtas), bulevardi Goce Dellçev kthehen majtas dhe vazhdojnë përgjatë bulevardi VMRO (shkojnë djathtas), bulevardi Partzanski odredi (Aradhet Partizane) deri te bulevardi 8 Shtatori (duke u kthyer në të djathtë) nëpër bulevardi Ilinden.