Agjencia për përkrahje financiare dhe zhvillim ka filluar me realizimin e projekteve në infrastrukturë rurale në Komunën e Kërçovës. Sot filloi rikonstruimi i rrugës në fshatin Baçisht me gjatësi 4 km.

Baçishta e Kërçovës me rrugë të re !

Komuna e Kërçovës me Agjencin për mbështetje financiare dhe zhvillim rural.

Me shëndet për banorët e Baçishtës,

U tha u bë