Nëpër rrugët e kryeqendrës deri në fund të vitit pritet të qarkullojnë 35 eko autobusë të Ndërmarrjes Publike për Transport “Shkupi”, për të cilët sot me nënshkrimin e marrëveshjes për huamarrje prej 10 milion eurove nga Banka Evropiane për rindërtim dhe zhvillim filloi procedura për furnizim. NP për transport Shkupi në këtë projekt do të marrë pjesë me 15 për qind, apo 1.8 milion euro.