Në Luboten dhe në disa pjesë të Shkupit Policia Financiare ka filluar aksion në lidhje me duhanin. MPB vetëm asiston. Janë kapur disa tonë duhan, makina për përpunim të duhanit, një pushke, etj.

Për momentin banorët kanë bllokuar Policinë Financiare, tani niset MPB për asistim dhe sqarime.