Diskutime publike lidhur me Draft- ligjin për arsimin fillor dhe Draft ligjin për arsimtarë dhe bashkëpunëtorë profesional në shkollat fillore dhe të mesme do të mbahet sot në Shkup dhe Tetovë.

Në diskutimet do të merr pjesë ministri i Arsimit dhe Shkencës Arbër Ademi.

Diskutimet publike janë në drejtim të konsultimit më të gjerë për këto ligje që paraqesin zgjidhje sistemore në sferën e arsimit.

Para kësaj, diskutime publike janë mbajtur edhe në Shtip dhe Manastir.