Në vend sot do të shënohet Dita ndërkombëtare e refugjatëve.

Me këtë rast në Fakultetin juridik “Justiniani i parë” në Shkup në ceremoni do të ketë fjalim Monika Sandri përfaqësuese e UNHCR-së në Shkup, prof. d-r Sasho Gjorgjievski përfaqësues i Klinikës juridike të Fakultetit juridik “Justiniani i parë” Lupka Noveska- Andonovska kryetare e Këshillit drejtues të Shoqatës maqedonase të juristëve të rinj dhe Mllladen Çadikovski kryetar i SHGM-së.

Në kuadër të shënimit do t’u ndahen çmime fituesve të raportimit profesional për gjendjen e refugjatëve gjatë lëvizjeve të brendshme migruese për vitin 2018 në RMV si dhe certifikata për studentët e suksesshëm të cilët me sukses e kanë përfunduar punën praktike në Klinikën juridike.