Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë sot seancë do të mbajë Komisioni për mbikëqyrje të zbatimit të masave për ndjekjen e komunikimeve.

Në seancën, siç u publikua në ueb faqen e Kuvendit, duhet të bëhet zgjedhje e dy ekspertëve teknikë për përkrahje të vazhdueshme të këtij Komisioni të Kuvendit.