Për herë të parë në RMV si drejtor i Agjencionit për Investime të Huaja do të marrë pjesë në organizatën më të madhe tregtare World Trade Center në Gjenevë të Zvicrës.

Në ketë takim të nivelit më të lartë do të marrin pjesë përfaqësues nga organizatat më të fuqishëm siç janë: WTO, World Economic Forum, International Trade Center, Global Economic Dynamics, German Develop Institute.

Do të përfaqësoj RMV si dhe risitë dhe politikat globale që priten te jenë në pjesën e investimeve kapitale ne theks të veçantë pjesën Veriperëndimore të Maqedonisë së Veriut.