Kryetarët e komunave dhe komunat të ndërmarin të gjitha masat për pastrimin e borës, me qëllim që komunikacioni të lëvizë lirshëm, apelojnë nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim.

Nga atje thonë se vazhdimisht ndjekin gjendjen e kushteve klimatike në gjithë shtetin dhe nëse ka nevojë të kërkohet ndihmë ata në kohë do të intervenojnë.