Nikolla Gruevski është paraqitur në ballinën e faqes së magazinës ekonomike në Hungari”HVG”.

Reklama për edicionin e ri të magazinës “HVG” me Gruevskin në ballinë u paraqit edhe nëpër billbordet e Budapestit.