Një nga simbolet më të njohura në qytetin e Ferizajt është xhamia dhe kisha ortodokse.

Imami dhe prifti duan që muri i ndërtuar para disa vitesh mes xhamisë dhe kishës të rrënohet.