Zv/drejtori i Agjensionit për mbështetje finansiare në bujqësi dhe zhvillim rural Abdul-Selam Selami nëpërmjet facebook-it shkruan se edhe një projekt i mbështetur nga agjensioni është drejt përfundimit.

Rekonstruim i rrugës në fshatin Çellopek të Komunës së Brvenicës !

📌Projekt i finansuar nga Agjencia për mbështetje finansansiare në bujqësi dhe zhvillim rural dhe Komuna e Brvenicës nga programa për zhvillim rural e Ministris së bujqësis , masa 322 .

✅Zhvillojmë vendet rurale !

Mbi 20 fshatra të Pollogut po bëhen me infrastruktur rugore !