Ndryshimet në Ligjin për financimin e partive politike parasheh që partitë te kenë të drejtën të posedojnë pasuri, pajisje zyre, pajisje transporti dhe pasuri të tjera të luajtshme, të posedojnë edhe tokë.

Neni 13 parasheh që përveç të hyrat private të deritashme për financim, si dhe anëtarësim, donacioni, dhurata, sponsorim dhe shtije të materialit propagandues dhe provueses, partitë politike mund të financohen edhe me kredi nga bankat komerciale.

Mjetet për financimin vjetor të partive politike në vend të përqindjes së deritashme 0.06% nga buxheti, do të jeni 0.15%. Vlera e donacionit nuk mund të kalojë shumën nga 60 rroga mesatare NETO nga personat juridik dhe 30 rroga neto nga personat fizik në shtet. Deri tash ishte 150 rroga neto nga personat juridik, dhe 75 rroga neto nga personat fizik.

Sipas ndryshimeve të reja ligjore, partitë politike mund të kenë vetëm një xhirollogari. Në rast kur partia politike financohet edhe me kredi nga bankat, krahas xhirollogarisë së partisë, partia mund të ketë edhe një xhirollogari tjetër për mjetet e siguruara në përmes kredisë.

Lexo po ashtu:
[Kuvendi i Maqedonisë votoi ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për Qeveri, Kodin Zgjedhor dhe financimin e partive politike] Kuvendi i Maqedonisë votoi ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për Qeveri, Kodin Zgjedhor dhe financimin e partive politike

Ndryshimet parashohin që partitë politike të kenë të drejtën që t’i transferojnë mjetet përmes llogarive të tyre. Qendra analitike e partisë gjithashtu do të ketë llogari tjetër.

Artikulli paraprakDeri në fund të javës caktohet Referendumi për emrin, ja data që kalkulohet?
Artikulli tjetërDuraki ndan mjete financiare për komunat shqiptare