Edhe tre dit është afati që qytetarët të kontrollojnë të dhënat e tyre në Listën zgjedhore për zbatimin e referendumit.

Qytetarët këtë gjë mund ta bëjnë përmes faqes së KSHZ-së, www.izbirackispisok.gov.mk, nëse kërkojnë ndryshim apo plotësim të të dhënave.