Paga e qershorit për të punësuarit në kopshte do të jetë më e lartë për 16%.
Me ndryshimet në Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijëve për 16% rriten pagat e edukatoreve, kujdestarëve, punonjësve profesionistë dhe bashkëpunëtorëve. Po ashtu do të rriten pagat edhe për stafin teknik ndihmës me Marrëveshjen Kolektive të nënshkruar me sindikatën.