U kontrolluan aktivitetet e punës për rehabilitimin dhe rindërtimin, zgjerimin e 3 korsive në rrugën shtetërore Kriva Pallankë – Deve Bair.

Inspektimi u krye nga Kryeministri i RSM Zoran Zaev së bashku me Drejtorin e Ndërmarrjes Publike për Rrugët Shtetërore Ejup Rustemi, Zëvendës President për Korrupsion dhe Krim, Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Burime Njerëzore Ljupço Nikolloski, Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Blagoj Bochvarski dhe Kryetari i Komunës së Kriva Pallankës Borjanco Micevski.

Isshtë një investim me vlerë 10.16 milion euro, i siguruar përmes BERZH, fonde që do të rehabilitojnë 13.2 km rrugë me gjerësi 10.5 metra.