Ministria e Financave përgatit manual “Unë blej produkte vendore” për shpjegim se cfarë përfshihet në produktet vendore!

Për të stimuluar blerjen e produkteve vendaore dhe në këtë mënyrë për të mbështetur ekonominë në kontekstin e krizës Covid 19, kartela pagesore është menduar ekskluzivisht për produktet dhe shërbimet vendore, ndërsa kthimi i TVSH-së përmes TVSHjaIME për produktet janë ngritur nga 15% në 20%. Për të informuar opinionin se i përkasin “produkteve vendore”, Ministria e Financave përgatiti manualin “Unë blej produkte vendore” me 16 pyetje që bëhen më së shpeshti.

Dokumenti është përgatitur së bashku me Inspektoratin shtetëror të tregut, Ministrinë e ekonomisë, Organizatën për mbrojtjen e konsumatorit, Administratën doganore dhe DAP.

Për qëllime të blerjes me kartën e pagesës vendore, një produkt mund të konsiderohet si produkt vendor nëse ato janë produkte dhe mallra për konsum përfundimtar të prodhuar nga persona juridik dhe fizik që kryejnë veprimtari ekonomike, banorë të Republikës së Maqedonisë Veriore, përveç pijeve alkoolike dhe produkteve të duhanit.

Me qëllim të shfaqjes së qarkullimit të produkteve vendore në llogaritë fiskale, produkti mund të konsiderohet si një produkt vendor nëse në deklaracionin e tij sipas Ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, shënohet se prodhohet në territorin e Republikës së Maqedonisë Veriore.

Për të stimuluar blerjen e produkteve vendaore dhe në këtë mënyrë për të mbështetur ekonominë në kontekstin e krizës Covid 19, kartela pagesore është menduar ekskluzivisht për produktet dhe shërbimet vendore, ndërsa kthimi i TVSH-së përmes TVSHjaIME për produktet janë ngritur nga 15% në 20%. Për të informuar opinionin se i përkasin “produkteve vendore”, Ministria e Financave përgatiti manualin “Unë blej produkte vendore” me 16 pyetje që bëhen më së shpeshti.

Dokumenti është përgatitur së bashku me Inspektoratin shtetëror të tregut, Ministrinë e ekonomisë, Organizatën për mbrojtjen e konsumatorit, Administratën doganore dhe DAP.

Për qëllime të blerjes me kartën e pagesës vendore, një produkt mund të konsiderohet si produkt vendor nëse ato janë produkte dhe mallra për konsum përfundimtar të prodhuar nga persona juridik dhe fizik që kryejnë veprimtari ekonomike, banorë të Republikës së Maqedonisë Veriore, përveç pijeve alkoolike dhe produkteve të duhanit.

Me qëllim të shfaqjes së qarkullimit të produkteve vendore në llogaritë fiskale, produkti mund të konsiderohet si një produkt vendor nëse në deklaracionin e tij sipas Ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, shënohet se prodhohet në territorin e Republikës së Maqedonisë Veriore.” – thotë Elezi

Ministria e Financave përgatit manual "Unë blej produkte vendore" për shpjegim se cfarë përfshihet në produktet…

Publiée par Shiret Elezi – Faqja Zyrtare sur Lundi 6 juillet 2020