Paga mesatare neto në Maj 2020 ose në mes të krizës Covid-19, është për 1.120 denarë më e lartë në krahasim me të njëjtin muaj të vitit të kaluar 📈💶

🟩 Paga mesatare neto e paguar është më e lartë për 560 denarë në krahasim me Prillin e 2020

Që nga fillimi i krizës Covid-19, qeveria ka ndërmarrë një sërë masash për të ruajtur vendet e punës dhe për të ruajtur nivelin e pagave.

✔️ 🗓 Konkretisht, në Maj:

🟣 Masa e mbështetjes financiare prej 14.500 denarë për punëtorë, me 1.7 miliardë denarë të përkrahur 19.956 punëdhënës me 118.069 të punësuar
🟣 Masa e ndihmës financiare prej 14.500 denarë me 86.8 milion denarë ka përkrahur 5.985 të vetëpunësuar
🟣 Me masën e subvencionimit të kontributeve në rast emergjence në Maj u mbështetën 2.463 kompani

Masa për ndihmë financiare prej 14.500 denarë për punëntorë për pagesën e pagës, vazhdoi në Qershor, për tre muaj mbi 76 milion euro u janë paguar kompanive dhe të vetëpunësuarve.