Në lidhje me shkrimet e mediave për tërheqjen e propozim-tekstit të ligjit për Regjistrim të popullatës, shtëpitë dhe banesat në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2020 dhe arsyet e tërheqjes, Enti Shtetëror për Statistikë ashpër i përgënjeshtron lajmet e rrejshme të cilat kanë të bëjnë me interpretimin e neneve të caktuara në Ligj.

Debati publik për Propozim-tekstin e Ligjit për regjistrim filloi kah mesi i vitit 2018, me ç’rast opinionin ishte njoftuar me Propozim-tekstin përmes një numri të madh të intervistave në media dhe me debat të gjerë që e ka organizuar Enti dhe në të cilën ishin përfshirë sektori qytetar dhe qendrat hulumtuese, bashkësia akademike dhe mediumet. Pas kësaj faze, Propozim-teksti i Ligjit ishte vendosur në faqen e ENER dhe ishte i arritshëm për vërejtje, komente dhe sugjerime. Duhet të përmendim se nuk ishte marrë asnjë vërejtje.

Në lidhje me respektimin e standardeve, në të gjitha fazat e përgatitjes së Propozim-ligjit për Regjistrim ashpër janë respektuar të gjitha standardet dhe rekomandimet e Kombeve të Bashkuara dhe Eurostat, operacioni i kompletuar tashmë është dhe do të jetë nën monitorim të përhershëm të Eurostat.
Në lidhje me atë pse Propozim-ligji është me flamur evropian, do të dëshiroja të përkujtojmë se vite me radhë, në raportin e Komisionit Evropian, në pjesën e Kapitullit 18-të Statistika, njëra nga kriteret kryesore është zbatimi i Regjistrimit të popullatës, shtëpitë dhe banesat dhe përgatitjet e këtij aksioni statistikor janë mbështetur edhe me IPA programet – 2015 dhe 2017.

Enti shtetëror për statistikë, sikur edhe deri tani, qëndron në dispozicion për çfarëdo lloj sqarimi në lidhje me aktivitetin e regjistrimit dhe dispozitat e Ligjit për Regjistrim dhe ashpër kundërshtohet në nxjerrjen e të pavërtertave në lidhje me këtë operacion statistikor të rëndësishëm të jashtëzakonshëm për vendin në tërësi dhe për çdo individ veçmas.

I inkurajojmë mediumet dhe të interesuarit të drejtohen te Enti për çdo informacion që u nevojitet për shkak të informimit të opinionit të tërësishëm dhe të besueshëm.