NP Ujësjellës dhe kanalizim -Shkup informoi se defekti në rrugën “Fushtanska” 4a në lagjen Hasanbeg është sanuar.

Furnizimi me ujë është normalizuar që në orën 7:30.