Fakulteti i Farmacisë dhe Instituti i Shangait për Materia Medika do të nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi

Memorandum bashkëpunimi sot në Shkup do të nënshkruajnë Fakulteti i Farmacisë pranë Universitetit Sh. Cirili dhe Metodi dhe Instituti i Shangait për Materia Medika pranë Akademisë kineze të shkencave.

Nënshkrimi i memorandumit është rezultat i bashkëpunimit dyvjeçar të krijuar paraprakisht mes të të dy institucioneve dhe është një hap përpara në bashkëpunimin në planifikimin dhe realizimin më të gjerë të Fakultetit të Farmacisë nga Shkupi me Institutin e Shangait për Materia Medika në fushën e prodhimeve natyrore.

Gjatë nënshkrimit të memorandumit fjalime do të mbajnë dekania e Fakultetit, profesor dr Svetllana Kulenovska , rektori i Universitetit, profesor dr Nikolla Jankullovski dhe përfaqësues nga AkadeMEDIAL dhe Shkencave të Kinës, profesor Je dhe Profesor Jing Vang.