Fillon normalizimi i trafikut në urën Goce Dellcev. Kahu nga Posta deri në Pallatin e Gjykatave do të zhvillohet normal, me të treja korsitë të hapura, ndërsa krahu tjetër nga Mavrovka për në qeveri, vetëm me një korsi.

Ky kufizim do të vlejë nga sot deri në datën 19 gusht.

evn