Në Kuvend, ka filluar seanca plenar për ndryshimin e Ligjit për regjistrim, me të cilin parashihet shtyrje e regjistrimit të popullsisë rezidente.

Me këtë Ligj, parashihet që regjistrimi në vend se në muajin prill, të mbahet në shtator.

Në seancë, është edhe ndryshimi i Kodit Zgjedhor, me të cilin parashihet shtyrje e zgjedhjeve lokale.