Prej sot Fondi për sigurim shëndetësor do të fillojë me riregjistrimin automatik të personave të papunë.

Qytetarët e papunësuar të cilët vitin e kaluar kanë pasur të ardhura më të mëdha dhe deri tani kanë paguar 2480 denarë për sigurimin shëndetësor, tani do të paguajnë gjysmën e kësaj shume, gjegjësisht 1333 denarë në muaj.

Këtë e ka mundësuar ndryshimi në Ligji për kontribute, me të cilin në gjysmë do të ulet sigurimi shëndetësor për personat e papunë, të cilët vitin e kaluar kanë marrë paga deri ose mbi 216.102,00 denarë.

Nga Fondi për sigurim shëndetësor thonë se ka limite të reja për sigurimin shëndetësor sipas të ardhurave neto në vitin 2018, gjegjësisht Ministria e Shëndetësisë e paguan sigurimin shëndetësor për personat të cilët në nivel familjar kanë pasur të ardhura deri 145.980,00 denarë.

Ministria e Shëndetësisë e paguan sigurimin shëndetësor edhe për ato persona të cilët vitin e kaluar kanë pasur të ardhura mes 145.980,00 dhe 216.102,00 denarë, ndërsa në dy muajt e fundit kanë pasur të ardhura nën 24.330,00 denarë.

Nga FSSH thonë se nëse konfirmohet se personi i siguruar bie në kategori tjetër me të ardhura më të larta, dhe nuk ka paraqitur se ka të ardhura dhe ka shfrytëzuar shërbimet shëndetësore, me obligim ligjor do të sillet vendim për ndërprerjen e sigurimit shëndetësor ndaj tij.