Formohet Komiteti i përbashkët interdisiplinar i ekspertëve (KPIE) për çështje historike, arkeologjike dhe arsimore mes Maqedonisë dhe Greqisë.

Në përbërjen e KPIE nga pala e Maqedonisë ka shtatë anëtarë, në krye me ambasadorin Viktor Gaber.

Siç informoi sot Ministria e Punëve të Jashtme, ky komitet është formuar në pajtim me nenin 8 paragrafi 5 nga Marrëveshja përfundimtare mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Greqisë, të nënshkruar më 17 qershor të vitit 2018. (Marrëveshja e Prespës).