Ndërsa shteti po lajmëron etiketa ekologjike për automjetet që do të tregojë se cili automjet sa e ndotë ambientin, këto fotografi nga furgoni i policisë përkujtojnë lokomotivën me qymyr. Shtrohet pyetja, a do t’i etiketojë shteti automjetet e policisë?